2019

UNTERRICHT / 

WINTER TRIMESTER

 

Beginn

Donnerstag, 14. Februar 2019

17:45 bis 19:15 Uhr

QiGong Daoyin Yangsheng Gong ShierFa

...mit 10 Unterrichtseinheiten

 


Beginn

Donnerstag, 14. Februar 2019

19:15 bis 20:45 Uhr

QiGong Ba Duan Jin /Die edlen acht Brokate

...mit 10 Unterrichtseinheiten


Beginn

Freitag, 15. Februar 2019

17:30 bis 19:00 Uhr

QiGong Die 18 Formen der Harmonie

...mit 10 Unterrichtseinheiten


UNTERRICHT / SOMMER TRIMESTER

 

Beginn

Donnerstag, 02. Mai 2019

17:45 bis 19:15 Uhr

QiGong Taiji Stab

...mit 10 Unterrichtseinheiten


Beginn

Donnerstag, 02. Mai 2019

19:15 bis 20:45 Uhr

QiGong Yi Yin Jin / QiGong zum Stärken von Muskeln und Sehnen

...mit 10 Unterrichtseinheiten


UNTERRICHT / 

HERBST TRIMESTER

 

Beginn

Donnerstag, 19. September 2019

17:45 bis 19:15 Uhr

QiGong Das Spiel der fünf Tiere / Wu Qin Xi

...mit 10 Unterrichtseinheiten


Beginn

Donnerstag, 19. September 2019

19:15 bis 20:45 Uhr

QiGong Daoyin Yangshen Gong ShierFa

...mit 10 Unterrichtseinheiten


Beginn

Freitag, 20. September 2019

17:30 bis 19:00 Uhr

QiGong Ba Duan Jin / Die edlen acht Brokate

...mit 10 Unterrichtseinheiten